Pan-nen-koe-ken

Song vooruitgang
0% voltooid

Begin met beide stokken omhoog. Nadat rechts twee slagen heeft gegeven breng je de stok weer in start positie, hoog dus!! voor links geldt hetzelfde.