Algemene voorwaarden

 

Uitval van Lessen

  • Lessen die door toedoen van de leerling worden gemist kunnen niet worden ingehaald. (Wel kan worden geprobeerd om de les te ruilen met een andere leerling. Tijdig aangeven is hierbij natuurlijk wel van belang, en het kan onder voorbehoud. Beloven dat het lukt kan ik niet!)
  • Bij afwezigheid van de leerling zal de les in rekening worden gebracht, ongeacht de reden. (Mocht er sprake zijn van langdurig afwezigheid (minimaal 3 weken) vanwege een blessure, stage, ziekte etc. . Dan zal er in overleg worden besloten om de lessen  voor onbepaalde tijd stil te zetten. De betaling van de lessen zal in dit geval ook worden gestopt.)
  • Bij afwezigheid van de leraar zal de les worden verrekend in het opvolgend kwartaal.
  • Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats wanneer de leerling besluit eerder te stoppen dan waarvoor er betaald is.
  • Graag verneem ik een (tijdige) afmelding wanneer u niet op de les kunt komen. Ik hoef me dan geen zorgen te maken dat er onderweg iets is gebeurd bijvoorbeeld!
  • Tijdens de schoolvakanties wordt geen les gegeven, deze hoeven dan ook niet te worden betaald.

Betaling van het lesgeld

Het jaar is in drie betaal perioden verdeeld. September t/m december, januari t/m maart, april t/m juli. U ontvangt per periode een factuur via de mail.  Het lesbedrag dient te worden overgemaakt op IBAN NL77INGB0004917019 t.n.v. C. L. Muziekles v.o.f. te Heerhugowaard onder vermelding van de naam van de leerling en het factuurnummer

Aansprakelijkheid

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de leerling. Ouders blijven altijd verantwoordelijk voor hun kind.

Privacy verklaring

De docent heeft respect voor de privacy van de leerlingen en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Wel heeft de docent enkele gegevens nodig voor de administratie. Die persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld. De docent waardeert het vertrouwen dat er in hem wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan. Wanneer er foto’s of video’s worden gemaakt, zullen deze nooit op de website geplaatst worden zonder toestemming van de cursisten.